Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Bydgoszcz

ul. Niedźwiedzia 7/2
85-103 Bydgoszczy
NIP 967-005-43-79

Numer konta SARP O/Bydgoszcz:
Bank Pocztowy S.A.
22 1320 1117 2031 0565 2000 0002

tel. kom. 507 814 726

Prezes: Anna Pawlicka-Zabojszcz – 506-030-347
Sekretarz: Marta Bejenka-Reszka – 507-814-726

bydgoszcz@sarp.pl
Biuro czynne: w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz.: 17.00-19.00
w siedzibie Oddziału przy ul. Niedźwiedziej 7/2. Dyżury pełni sekretarz oddziału Marta Bejenka-Reszka.