Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Bydgoszcz wraz z Miejską Pracownią Urbanistyczną mają zaszczyt zaprosić Państwa na debatę, podczas której porozmawiamy o kierunkach przekształceń i przyszłym zagospodarowaniu Placu Teatralnego.

24 kwietnia 2024
godz. 17:00
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Ul. Gdańska 5 Bydgoszcz

Plac Teatralny jako przestrzeń miejska o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Bydgoszczy, wymaga podjęcia działań w zakresie rewaloryzacji, poprawy estetyki i warunków funkcjonowania z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań oraz współczesnych potrzeb i oczekiwań społecznych.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu
– telefonicznie pod numerem: 52 58 58 105
– mailowo na adres: sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl