Składki

Jednym z obowiązków Członków SARPu, poza braniem czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia, jest opłacanie składek. Zgodnie z uchwałą nr 1/2019/11/07, od początku roku 2020 wysokość składki wynosi 20 zł miesięcznie.

 

Składki można opłacić gotówką podczas dyżuru Sekretarza lub przelewem na konto SARP O/Bydgoszcz nr: 22 1320 1117 2031 0565 2000 0002.

 

Polecamy zlecenie stałe w banku lub opłacenie składek za cały rok z góry.

 

Przypominamy, że opłacanie składki dla emerytów jest dobrowolne.

 

Zgodnie z regulaminem spraw członkowskich, członkowie będący w trudnej sytuacji materialnej mogą wystąpić z prośbą o zawieszenie w opłacaniu składek.

 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, członkowie zalegający ze składkami dłużej niż 12 miesięcy, powinni zostać skreśleni z listy Członków SARP. Ponowny wpis może nastąpić nie szybciej niż po upływie roku i uregulowaniu wszystkich zaległości.

 

Zachęcamy do regularnego i terminowego opłacania składek, to właśnie z pozyskanych w ten sposób środków możemy opłacić bieżące zobowiązania (czynsz i media, dwa telefony komórkowe, materiały papiernicze, usługi pocztowe itp.)