Urząd Miasta Bielsko-Biała oraz  Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Bielsko-Biała
ogłasza KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY STUDIALNY, JEDNOETAPOWY – NR KONKURSU 980

na opracowanie:
KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
ZAGOSPODAROWANIA REJONU PL. FABRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ.

Przedmiotem studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego jest opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu w rejonie Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej.

Podstawowym celem konkursu jest pozyskanie jak największej ilości koncepcji studialnych
i pomysłów na zagospodarowanie rejonu Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej oraz wybranie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego.
Prace konkursowe będą wykonywane w celu wykazania potencjału tego fragmentu miasta , jego możliwości użytkowych i atrakcyjności dla Inwestora.
Zamawiający oczekuje od uczestników konkursu współczesnych rozwiązań przestrzennych i urbanistyczno-architektonicznych,
zaprojektowanych ze szczególnym poszanowaniem warunków:

– urbanistycznych
– historycznych
– społecznych
– komunikacyjnych

Rozwiązania konkursowe mają stanowić pomoc dla Zamawiającego w planowaniu i wyznaczaniu kierunków polityki przestrzennej i strategii rozwoju Miasta.

Szczegóły na stronie: http://sarp.com.pl/node/30