Zarząd Główny oraz Rada Prezesów (25 prezesów wszystkich oddziałów z całej Polski) Stowarzyszenia Architektów RP obraduje na zebraniach co trzy miesiące.

Ostatnie takie zebranie odbyło się w dniach 5-7 kwietnia 2019 r. Na wniosek Bydgoskiego oddziału SARP zebranie objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Do uczestnictwa w obradach SARP zaproszeni zostali przedstawiciele Władz i Rady Miasta oraz Społecznej Rady ds Estyki Miasta.

W przerwie podczas obrad gospodarz zebrania, arch. Małgorzata Schmidt, zaprosiła wszystkich gości na spacer po Bydgoszczy ze wspaniałym, merytorycznym komentarzem p. dr Agnieszki Wysockiej, który zakończyliśmy na Starym Rynku. Wszyscy uczestnicy zebrania byli zachwyceni historyczną zabudową naszego miasta.

Dyskusja, refleksja, ze spaceru przeniosła się w sposób naturalny na salę obrad, gdzie przedstawiciele bydgoskiego oddziału SARP przedstawili zebranym plany inwestycyjne środowisk dążących do odbudowy pierzei zachodniej Starego Rynku oraz (od)budowy zamku piastowskiego.

Efekt głosowania przedstawicieli środowiska architektów z całej Polski w tej sprawie to dwa Apele.