W imieniu Zarządu i całego Oddziału chciałbym Ci gorąco podziękować za wkład pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia. Wysoko cenimy Twoje wieloletnie zaangażowanie w prezentowanie działalności Oddziału na forach internetowych.

W związku z powiększeniem rodziny życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, sił i spokoju oraz gratulujemy ślicznej córeczki. Liczymy, że gdy tylko okoliczności życiowe na to pozwolą powrócisz do aktywnego udziału w życiu Stowarzyszenia.
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Prezes SARP O/Bydgoszcz Jacek Wiśniewski