Szanowni Państwo

Gmina Michałowice, oraz Oddział Warszawski SARP ogłaszają Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola wraz z
zagospodarowaniem terenu w Michałowicach.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji).
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji energoefektywnego przedszkola w Michałowicach wraz z zagospodarowaniem terenu na Dz. ew. nr 276 (fragment), 278/4 i 1478 w obrębie geodezyjnym Michałowice Osiedle w gminie Michałowice objętych zakresem realizacyjnym konkursu.Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres konkurs-przedszkole-michałowice@sarp.warszawa.pl do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
Termin składania wniosków pisemnych o dopuszczenie do udziału w konkursie: 10 września 2020 o godzinie 15.00

Szczegóły konkursu, regulamin oraz materiały są dostępne na stronie www konkursu: https://konkurs-przedszkole-michalowice.sarp.warszawa.pl/

Zapraszamy do udziału!