Stowarzyszenie Architektów Polskich zaprasza do wzięcia udziału  w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji architektonicznej  wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”

realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz materiały konkursowe znajdują się na stronie SARP:

http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs_sarp_nr_1000,2944/