List do Prezydenta w sprawie pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego