26 października 2023 r.  odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału. Zebranie miało charakter Sprawozdawczo-Programowo-Wyborczy.

W pierwszej części po powitaniu gości zostały wręczone wyróżnienia SARP.

  • odznakę III stopnia otrzymała kol. Agata Zielińska
  • odznakę I stopnia otrzymała kol. Marta Bejenka-Reszka

Niezwykle ważną chwilą było uhonorowanie kol. Anny Pawlickiej-Zabojszcz Nagrodą Honorową SARP Oddział Bydgoszcz.

W części oficjalnej zostało zaprezentowane sprawozdanie z działalności Oddziału podsumowujące kadencję ustępującego Zarządu i Prezesa.

Kolejna część skupiła się na obradach Oddziału, sprawozdaniach Organów Oddziałowych oraz przedstawieniu kandydatur i wyborów do Władz Oddziału.

Ustępującemu Zarządowi i Przewodniczącemu udzielono absolutorium.

Prezentujemy wyniki wyborów Walnego Zebrania Członków Oddziału, wraz z informacjami o ukonstytuowaniu się poszczególnych organów.

 

Władze Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału w Bydgoszczy:

Prezes Oddziału:

arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz

 

Zarząd Oddziału:

arch. Jacek Wiśniewski – wiceprezes do spraw twórczości

arch. Agata Zielińska – wiceprezes do spraw wewnętrznych

arch. Katarzyna Lebiecka – skarbnik

arch. Marta Bejenka-Reszka – sekretarz

arch. Artur Baranowski – członek ZO

arch. Joanna Chróśniak – członkini ZO

arch. Aleksandra Dopierała-Laskowska – członkini ZO

arch. Justyna Rak – członkini ZO

 

Pełnomocnicy Zarządu Oddziału: 

arch. Marta Wdowiak-Jendrzejczak – pełnomocnik ds. integracji

 

Komisja Rewizyjna: 

arch. Janusz Mikielski – przewodniczący

arch. Piotr Lewiński – zastępca przewodniczącego

arch. Aleksandra Wełna – sekretarz

 

Sąd Koleżeński:

arch. Krzysztof Łukanowski – przewodniczący

arch. Wiesława Witkowska-Kołakowska – zastępczyni przewodniczącego

arch. Adrian Tkaczyk – sekretarz

arch. Barbara Liszkiewicz-Czyżewska – członkini OSK

arch. Ewa Pasoń – członkini OSK

 

Kolegium Sędziów Konkursowych:

arch. Jacek Wiśniewski – przewodniczący

arch. Maria Jankowska-Olbratowska – zastępczyni przewodniczącego

arch. Małgorzata Schmidt – sekretarz

arch. Krzysztof Łukanowski – członek OKSK

arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz – członkini OKSK

 

Delegaci na Walny Zjazd:

arch. Marta Bejenka-Reszka – delegat

arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz – delegat

arch. Jacek Wiśniewski – delegat

 

Wszystkim wybranym jeszcze raz gratulujemy i życzymy owocnej pracy!