Dziękujemy wszystkim za wspólnie rozpoczęty Nowy 2018 Rok!

Spotkanie przebiegło w cudownej atmosferze, przy udziale Św. Mikołaja oraz wspaniałych upominków… każdy z nas zabrał ze sobą cudowną pamiątkę do domu…