Urząd Miasta Torunia przy współudziale SARP Oddział Toruń ogłosił konkurs jednoetapowy, ideowo-koncepcyjny dla zadania pt.
„Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Przystani Toruń do Portu Drzewnego”

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu: 27.12.2019
Składanie pytań: 14.02.2020
Składanie prac konkursowych: do 08.05.2020 do godz. 15.00

Regulamin wraz z załącznikami formalnymi i merytorycznymi dostępny na
stronie SARP Oddział Toruń:
http://sarptorun.pl/konkursy/