W dniu 18.01.2020 r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli naszego Oddziału z architektami z Ukrainy: wiceprezydentem Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy Aleksandrem Czyżewskim i Aleksandrem Baranowskim.

Z naszej strony były koleżanki Anna Pawlicka-Zabojszcz i Małgorzata Schmidt oraz Prezes SARP Oddziału Bydgoszcz Jacek Wiśniewski. Wieczór upłynął w miłej atmosferze. Koledzy z Ukrainy pytali o różne aspekty naszej działalności, od szczegółów, jak np. wysokość składek, poprzez formy działalności, do relacji stowarzyszenie-izba.

Na Ukrainie izba, przynależność do której jest dobrowolna, jest w strukturach stowarzyszenia. Izba, na podstawie czasowej (tylko na rok, może w przyszłości na pięć lat) zgody ministerstwa, nadaje uprawnienia do projektowania.

Jest więcej różnic dotyczących funkcjonowania architektów w Polsce i na Ukrainie, może na ArchiGadankach będzie chwila, żeby o tym opowiedzieć. Koledzy z Ukrainy chcieliby utrzymać kontakty z naszym oddziałem, wspomnieli, że mają w tej sprawie plany związane ze 120 rocznicą powstania Teatru Wielkiego we Lwowie – jego autorem jest polski architekt Zygmunt Gorgolewski.