Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Katowicach ogłasza:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach

Osoba do kontaktów:
arch. Katarzyna Furgalińska – Sekretarz Organizacyjny Konkursu
e-mail: sarpkonkursparking@gmail.com

adres: SARP Oddział Katowice, 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 17 kwietnia 2020r. do godziny 15:00.

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na stronie:
http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_909.html