Nowy harmonogram 1 etapu konkursu Dyplom Roku:

  • do 20 maja 2020 r- nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych
  • 21-22 maja 2020r. ocena zgłoszonych prac przez Komisje Kwalifikacyjną
  • do 30 maja 2020r. Wybór prac konkursowych nominowanych do Etapu 2-giego i wysłanie informacji o wynikach Etapu 1 do Z

Przypominamy, że zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: bydgoszcz@sarp.org.pl