1 grudnia 2022 r. został ogłoszony przez Gminę Miasto Włocławek konkurs rekomendowany przez SARP nr 024/R/2022 na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy Placu Wolności we Włocławku wraz z budową parkingu podziemnego dla zadania pn. „Przebudowa Placu Wolności”, którego przewodniczącą sądu konkursowego jest prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz.

Pula nagród w konkursie: 69 tys. zł
Wnioski o dopuszczenie w konkursie należy składać do 16 grudnia 2022 do godz. 12:00 za pomocy elektronicznej platformy konkursów SARP: https://epk.sarp.pl/
Pytania do Regulaminu można składać za pomocą elektronicznej platformy konkursów SARP: https://epk.sarp.pl/
Materiały konkursowe można pobrać na stronie organizatora TU
Kalendarium konkursu
12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) Termin zadawania pytań do Regulaminu dot. dopuszczenia do udziału w konkursie
16 grudnia 2022 r. do godz. 12:00 (piątek) Złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
30 grudnia 2022 r. (piątek) Powiadomienie uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie
20 stycznia 2022 r. (piątek) Termin zadawania pytań do Regulaminu dot. prac konkursowych
22 lutego 2022 r. do godz. 12:00 (środa) Termin składania prac konkursowych
15 marca 2023 r. (środa) Termin ogłoszenia wyników konkursu
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!