Nie milkną echa debaty o Placu Teatralnym, która odbyła się 24 kwietnia 2024r. przy współorganizacji z Miejską Pracownią Urbanistyczną

Zapraszamy do zapoznania się z opinią kol. arch. Jacka Wiśniewskiego

NOWOCZESNY MAGISTRAT NA PLACU TEATRALNYM

Podczas debaty na temat Placu Teatralnego nieomal wszyscy dyskutanci podkreślali, że to miejsce
wyjątkowe, godne inwestycji rangi muzeum, teatru lub parku pamięci z monumentami. Spektrum
propozycji było szerokie, ale problem stanowiło określenie dominującej funkcji tego terenu.
Potencjalnie mogłoby to być reprezentacyjne miejsce satysfakcjonujące różne grupy społeczne,
integrujące mieszkańców i odwiedzających miasto wokół wydarzeń z dziedziny kultury, nauki i sztuki,
dysponujące bazą hotelową, gastronomiczną i rekreacyjną.
W moim przekonaniu dominantą Placu Teatralnego, niezbędną dla prestiżu i funkcjonowania dużego
miasta, byłby nowoczesny MAGISTRAT. Obiekt, który stałby się wizerunkiem nowoczesnej
Bydgoszczy, miejscem reprezentacyjnym i jednocześnie niezwykle potrzebnym mieszkańcom i
gościom. Nowoczesna kubatura MAGISTRATU mogłaby spełniać wiele wymogów związanych z
funkcjonalnością urzędów i struktur administracyjnych, skupiając w jednej lokalizacji rozproszone po
mieście wydziały i biura, stanowiska i zespoły, nowoczesną salę sesyjną, pałac ślubów z
reprezentacyjnymi pomieszczeniami, centrum organizacji pozarządowych, pracownię urbanistyczną
itd. W budynkach BYDGOSKIEGO MAGISTRATU mogłaby znaleźć się sala audytoryjna na kilkaset osób
do spotkań z mieszkańcami i różnego rodzaju debat, restauracja i parking podziemny służący także
gościom odwiedzającym bydgoskie śródmieście. Ten reprezentacyjny obiekt dostosowany do potrzeb
osób z różnego rodzaju niesprawnościami, zero energetyczny, to jest wyposażony w różnorodne
źródła energii odnawialnej, retencjonujący i wykorzystujący wody opadowe, powstały w oparciu o
zasady architektury cyrkularnej, jednocześnie powinien wykorzystywać wyjątkowe atuty tego miejsca
jakim jest otwarcie na wodę i wkomponowanie w zieleń. Jego wyjątkowe walory architektoniczne
oraz koncentracja wielu funkcji, które współcześnie zaspokajają organizacyjne, administracyjne i
reprezentacyjne potrzeby mieszkańców i władz nowoczesnego miasta sprawiłyby, że ta najbardziej
prestiżowa działka w mieście służyłaby wszystkim bez wyjątku mieszkańcom począwszy od rejestracji
urodzin, po sprawy biznesowe, transportowe i nieruchomości. Stałaby się ważnym symbolem
Bydgoszczy otwartej dla mieszkańców, wkomponowanej w zieleń i rozpostartej nad rzeką.
Tak jak Paryż, Bruksela, Antwerpia, czy Zamość, mają swoje reprezentacyjne ratusze, tak nowoczesna
Bydgoszcz zasługuje na piękny, funkcjonalny i pożyteczny obiekt tego rodzaju. Odpowiednio
zakomponowana zabudowa może współgrać z budynkiem Opery Nova, nie konkurując z nią, lecz
tworząc harmonijną kontynuację nowoczesnej architektury, będącej już teraz wizerunkiem naszego
miasta.
Wartością dodaną inwestycji polegającej na budowie nowego MAGISTRATU byłaby możliwość
przywrócenia wielu budynkom zajmowanym przez urzędy w ścisłym śródmieściu, a nawet w samym
rynku, funkcji mieszkalnych lub usługowych, które ze swej natury są znaczącymi czynnikami
miastotwórczymi.
Jeśli pomimo szerokiej dyskusji nie uda się wyłonić najtrafniejszego pomysłu na zagospodarowanie
Placu Teatralnego, najlepszym w mojej opinii rozwiązaniem przejściowym, na 20-30 lat, jest park
kulturowy. Park z bogatą roślinnością, wyposażony w różnorodne urządzenia małej architektury oraz
instalacje stanowiące reklamę wartych zobaczenia obiektów Bydgoszczy i pobliskich miejscowości,
jak Ostromecko, Lubostroń, Koronowo, Nawra.

Architekt Jacek Wiśniewski
SARP O/Bydgoszcz

 

artykuł w mediach:

https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,30940227,magistrat-na-placu-teatralnym-w-bydgoszczy-padl-kolejny-pomysl.html#S.TD_bydgoszcz-K.C-B.2-L.1.zw

https://expressbydgoski.pl/nowe-propozycje-zagospodarowania-placu-teatralnego-w-bydgoszczy-magistrat-szklany-park-czy-schody-nad-rzeke/ar/c1-18517671?utm_source=facebook.com&utm_medium=express_bydgoski&utm_content=aktualnosci&utm_campaign=nowe-propozycje-zagospodarowania-placu-teatralnego-w-bydgoszczy-magistrat-szklany-park-czy-schody-nad-rzeke

 

Relacja online z debaty: https://www.youtube.com/watch?v=3liHM0fpPCg