Wystawa – „Nagroda Roku 2011”

Niezwykle rzadko zdarza się okazja obejrzenia w  naszym mieście niebanalnej  jednocześnie pięknej współczesnej architektury. Jeszcze rzadziej mamy możliwość posłuchania opowieści najlepszych architektów i bezpośredniej rozmowy z Nimi na temat ich twórczości.

 

fot. Bartosz Makowski (Centrum Geoedukacji w Kielcach) Marzena Dybowska (wykład)

Tym razem Stowarzyszenie Architektów Polskich(SARP) Oddział Bydgoszcz zaprezentował w foyer MCK-u, najlepsze budowle zaprojektowane przez polskich architektów a zrealizowane w roku 2011. Wystawa  przedstawiała nominowane i zwycięskie budowle   zgłoszone do  Nagrody Roku 2011, XVI edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze”  oraz Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych pod Honorowym Patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

17.09.2013, kawiarnia Szpulka

Rozpoczęcie wystawy zostało uświetnione wykładem na temat Centrum Geoedukacji w Kielcach, wygłoszonym przez współautora projektu, architekta Piotra Hardeckiego, z pracowni PALK – laureata  Nagrody Roku SARP za rok 2011.

O oryginalności architektury stworzonej przez  architektów z pracowni PALK niech zaświadczą słowa uzasadnienia werdyktu wygłoszone przez  Jury przyznające nagrodę:

„Za proekologiczną kreację przestrzeni o wysokich walorach estetycznych i użytkowych, będącą  tym samym  ważnym, w dobie globalnego kryzysu ekologicznego, przesłaniem humanistycznym.

Za znakomite, przestrzenne i materiałowe wkomponowanie obiektu w otaczający naturalny krajobraz, który stał się jego kulturowym dopełnieniem.

Za niepowtarzalne rozwiązanie struktury budynku, polegające na nanizaniu przestrzennym funkcji wnętrz na podłużny korytarz-hol, mogący łączyć i dzielić funkcje obiektu wykorzystujące różne typy oświetlenia naturalnego otworami w ścianach i dachach. Zespala to niezwykle przestrzeń wewnętrzną z przestrzenią zewnętrzną budynku. Na podkreślenie zasługuje także mądre gospodarowanie energią.”

fot. Bartosz Makowski (Centrum Geoedukacji w Kielcach) Marzena Dybowska (wykład)