Koleżanki i Koledzy Architekci, a także miłośnicy i pasjonaci Architektury, społeczeństwo Bydgoszczy,
zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach zorganizowanych w Bydgoszczy przez bydgoski oddział SARP z okazji II Ogólnopolskiego Tygodnia z Architekturą. 

Tym razem proponujemy trzy spotkania (program w załączeniu). Zachęcamy do uczestnictwa, bo choć skromnie to z pasją.  Serdecznie zapraszamy i czekamy. Świętujmy razem!!!

program TzA 25.05-31.05.2015

W imieniu Zarządu
architekt Małgorzata Schmidt
Prezes SARP O/Bydgoszcz