SARP o/Wybrzeże informuje, że na stronie internetowej ukazało się ogłoszenie Konkursu

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ
BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO przy ul. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 2/4,
w GDAŃSKU, WOJ. POMORSKIE

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie dwuwariantowej, realizacyjnej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budynku wielofunkcyjnego (hotelowo – biurowego wraz z pasażem handlowo – usługowym) oraz koncepcji zagospodarowania terenu – w granicach określonych na załącznikach mapowych, zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznymi przestrzenno – architektonicznymi Organizatora zawartymi w Regulaminie i załącznikach do Regulaminu.

Materiały konkursowe można pobrać ze strony internetowej konkursu.

http://gdansk.sarp.org.pl/pokaz.php?id=730